Rutinerna ändras efter felaktig tandutdragning

En folktandvårdskilink i Östhammar har ändrat sina rutiner sedan en artonåring fick fel tand utdragen i samband med en tandreglering.

Artonåringen skulle dra ut sammanlagt sex tänder, men tandläkaren tittade inte ordentliget i remissen där det stod exakt vilka tänder som skulle dras ut och på sätt drogs fel tand ut. Händelsen anmäldes enligt Lex Maria till Socialstyrelsen, som nu understryker vikten av att noga ta del av all information innan en behandling utförs. Patienten fick inga kvarstående besvär efter det felaktiga ingreppet.