Storvinst för Q-Med

Uppsalaföretaget Q-Med, som sysslar med medicinteknik, redovisar en vinst på nära 160 miljoner kronor för det andra kvartalet i år. Samma period förra året var vinsten mycket mindre, bara drygt 20 miljoner.