Strandnära byggande i länet ska utredas

Till hösten ska det vara kartlagt hur många hus och bryggor som finns längs Upplands kuster och strandområden. Bland annat för att få en klar bild om vilka sjönära områden som bäst lämpar sig för för nya byggnadsprojekt i framtiden.

I höst ska Länstyrelsen i Uppsala möta alla kommuner i länet för att diskutera kommunernas bebyggelse längs strandlinjerna. En av dom mest tätbebygda strandlinjerna i länet är den längs Mälaren mellan Sunnersta och Vårdsätra i Uppsala, och det är just här Uppsala kommun vill upplåta mark till ett åttiotal nya bostäder. Ett redan exploaterat område kan alltså komma att exploateras ytterligare och på Länstyrelsen hoppas man nu att deras kartlägning kan ge en bättre överblick av konsekvenserna. Enligt Fredrik Mörman kommer det just här vara extra viktigt för kommunen att säkra allmänhetens tillgänglighet till stränderna och se till att slitaget på naturen inte ökar.