Stanbyförbud inget för Sverige

Den brittiska regeringen förbereder ett förbud mot standbyknappar på TV-apparater, video- och dvd-spelare. Men något förbud mot standbyapparater är inte aktuellt i Sverige.

Den brittiska regeringen förbereder vill genomföra detta för att spara energi, eftersom beräkningar visar att det krävs mellan fem och tio kraftverk bara för att försörja apparater som står på standby i Europa.

Något förbud mot standbyapparater är inte aktuellt i Sverige, däremot vill miljöministern Lena Sommestad satsa på att informera svenskarna om att de bör stänga av TV:n helt istället för bara med fjärrkontrollen.