Strid om McDonald-hus på Akademiska

McDonalds är helt oavsiktligt på väg att orsaka en politisk strid inom Landstinget i Uppsala. I en interpellation frågar sig kristdemokraterna varför Akademiska sjukhuset är ett av två universitetssjukhus i Sverige som inte har ett så kallat Ronald Mcdonald-hus. Husen är familjevänliga patienthotell av det slag som Akademiska barnsjukhuset är i desperat behov av.

Staffan Mörling är överläkare vid barnsjukhuset:

- Som jag ser det finns det ett stort behov, och vi skulle kunna få bättre vård med föräldrar och syskon i närheten.

Alla universitetssjukhus i Sverige utom i Uppsala och Umeå har ett så kallat Ronald Mcdonald-hus. Det är patienthotell för familjer med sjuka barn som drivs av en stiftelse som startades av Mcdonalds, men som är helt fristående och får sina pengar från privata donationer.

Behovet av ett familjevänligt patienthotell vid Akademiska i Uppsala är stort, 80% av patienterna kommer utifrån och behovet har växt i takt med att vården effektiviserats och antalet vårdplatser minskat. Allt detta har fått kristendemokraternas Anna-Karin Klomp att i en interpellation fråga landstingsmajoriteten varför det inte finns ett Ronald Mcdonald hus i Uppsala. 

- Det finns inget familjevänligt patiethotell i Uppsala och det behövs.

Två gånger har Ronald Mcdonald stiftelsen förhört sig om möjligheterna att etablera sig på Akademiska. Båda gångerna har man fått nej, nu senast för ett halvår sedan för att det inte fanns plats. Besluten har aldrig diskuterats politiskt utan fattats på tjänstemannanivå, men skulle det komma upp i fullmäktige så är det långt ifrån säkert att det skulle godkännas. Johan Edstav är miljöpartistiskt landstingsråd:

- Jag tycker man ska vara försiktigt med att bygga in så den offentliga vården blir beroende av privata donationer.

Men dom som arbetar på barnsjukhuset vill mer än gärna se ett familjevänligt patienthotell, oavsett var det kommer ifrån.