Kortare köer för socialbidrag

Kötiden för att få socialbidrag i Uppsala har minskat drastiskt. Jämfört med förra året har tiden minskat med en månad. Då tog det ungefär sex till sju veckor att få socialbidrag, idag ungefär två till tre, skriver Upsala Nya Tidning. Anledningen är ett nytt system som innebär att dom som konktaktar socialtjänsten mottagningsenhet omedelbart får prata med socialsekreterare.