Ny rapport om om HBT-personer

Homosexuella, bisexuella och transpersoner med etnisk minoritetsbakgrund diskrimineras på arbetsmarknaden, på grund av sin sexuella läggning men också sin etnicitet och sitt kön.

En ny rapport från RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, visar detta.

Studien bygger på djupintervjuer där tio personer med olika bakgrund ger sin bild av den svenska arbetsmarknaden.

Utifrån rapporten föreslår RFSL att resurser bör satsas på utbildning av arbetsgivare och myndighetspersonal för att skapa arbetsplatser där alla oavsett etnicitet, sexuell läggning och könsuttryck kan få samma möjligheter.