Stressdiagnos var borreliainfektion

En 19-årig kvinna anmäler nu en At-läkare i Bergshamra, söder om Norrtälje för felaktig behandling. Under oktober förra året sökte kvinnan hjälp för svår huvudvärk, öronsus och hjärtklappning. At-läkaren bedömde då att kvinnan led av stress. När problemen inte upphörde försökte kvinnan ett flertal gånger få läkaren att ändra sig, utan resultat. Kvinnan besökte då en privatläkare som kunde konstatera att hon hade borrelia och en sjukdom som heter TWAR som är en långvarig förkylningssjukdom.