Incident vid Forsmark

Det inträffade en liten incident vid Forsmarks kärnkraftsverk under eftermiddagen. I samband med Svenska Kraftnäts arbeten i ett av ställverken uppstod det en kraftig elstörning, skriver Forsmark i ett pressmeddelande.

Det hela ledde till att reaktor 1 snabbstoppade. Under en kort period var alltså delar av anläggningen ur funktion. Just i nuläget (kl. 17.45) producerar reaktorn alltså ingen el.

I nuläget pågår analys av orsaken till det inträffade. Inga personer ska ha skadats vid incidenten.

Forsmarks kraftgrupp AB säger till Upplandsnytt att det inte ska vara någon fara med elförsörjningen eftersom det finns el tillgänglig.