Fler från Libanon till Uppland

I dagsläget har 245 Uppsalabor kommit hem från det krigsdrabbade Libanon. Men det handlar inte bara om personer boende i Uppsala utan även om Libanonsvenskar som tidigare flyttat tillbaka till Libanon och som nu återvänt till Sverige.

Enligt Utrikesdepartementet har sammanlagt 7 000 svenskar flugits hem från Libanon och fler har tagit sig hem på andra vägar. Just nu beräknas att några hundra svenskar är kvar i landet. Och av dessa personer tror Björn Andersson att ungefär 30 kan vara på väg till Uppsala län.

För familjerna som nu lämnat sina hem i Libanon och kommit hit är hjälpbehovet stort enligt Björn Andersson.

Socialtjänsten har nu två familjer boende i jourlägenheter och också tillgång till både hotellrum och lägenheter för en kortare tids boende om det skulle behövas. Hur det kommer att se ut i höst är ännu oklart