Lättare få studentbostad

Äntligen har det ljusnat på studentbostadsmarknaden i Uppsala. Under lång tid har bostadsbristen för studenter varit ett så stort problem att det har skrämt bort studenter från staden. Men tack vare ett aktivt byggande har man nu fått bukt med problemet.

Det har ljusnat betydligt på studentbostadsmarknaden i Uppsala. Tiderna då hoder av studenter desperat letade med ljus och lykta efter boende vid terminsstart verkar vara ett minne blott och klagosångerna ekar inte längre mellan fakulteterna.

Bara för ett år sedan var väntan på ett studentboende upp till 200 dagar men under våren kunde man se en ljusning och idag är det inte längre ett problem, det säger Pontus Rode på Studentstaden som menar att man lyckats bygga bort bostadsbristen tack vare aktiva insatser från såväl universitet, kommunen och byggföretag.

Susanna Hansson, vice ordförande för Uppsala Student Kår och ansvarig för bostadsfrågor pekar på ytterligare en faktor: att antalet studenter inte fortsatt öka på universitetet, som det hela tiden gjorde under de år då bostadsbristen uppstod.

Hon menar att dagens situation betyder mycket för Uppsala som en attraktiv studentstad, men bara för att det ser bra ut nu, betyder inte det att problemet för alltid skulle vara över.
- Universitet vill ta in fler studenter och då riskerar samma situation att uppstå igen, så det gäller att bostadsbyggandet hänger med.