Forsmarkfel större än befarat

Det fel som inträffade igår på Forsmarks kärnkraftverk stoppade en mycket stor del av elleveranserna från kärnkraftverket. Bland annat ledde det till att hela verksamheten på Hallstaviks pappersbruk slogs ut. Felet är ovanligt eftersom det ortsakade så stora problem.

Det var vid arbeten i ett ställverk som det uppstod en så kraftig störning att reaktor 1 i verket snabbstoppades. Samtididigt släcktes en stor del av datasystemet vid Forsmark ner. Elproduktionen har fortfarande inte kommit igång igen.