Antalet hemkommande från Libanon allt färre

Antalet Libanonsvenskar som ankommer till Arlanda flygplats har det senaste dygnet minskat kraftigt. Flygplatspolisen uppger att både polisen och UD-tjänstemännen på Arlanda håller på att avsluta sitt arbete på flygplatsen.

Ett par hundra svenskar beräknas fortfarande vara kvar i Libanon. Av dessa tror Uppsala socialjours chef Björn Andersson att ungefär 30 är hemmahörande i Uppsala län.