Forsmark ännu inte igång

Forsmarks första reaktor står fortfarande stilla efter att den i går tvingades till ett snabbstopp. Stoppet kan bli långvarigt, tidigast om ett dygn beräknas reaktorn komma igång igen. Och det kan mycket väl dröja ännu längre. Det är nämligen mycket svårt att felsöka anläggningen efter stoppet vilket man måste göra för att kunna starta upp den igen.

För vid stoppet igår släcktes flera av datorerna som samlar information om reaktorn. Informationen som finns i datorerna behövs för att kunna se om eventuella fel uppstod under stoppet. Informationen behövs alltså för att starta upp reaktorn igen. Stoppet uppstod under arbeten i ett ställverk.