Skallerormsförsäljning i butiker olaglig

På ett 50-tal livsmedelsbutiker runt om i landet, bland annat i Uppsala, så går det numera att köpa mycket exotiska köttsorter som till exempel skallerorm och krokodil. Men för att få sälja det här så krävs det att butikerna har ett särskilt tillstånd. Och det har ingen butik.

- Den här typen av varor omfattas inte av EU:s gemensamma regelverk, säger Niklas Montell på Livsmedelsverket i Uppsala.

Frågan är alltså hur lagligt det egentligen är att sälja skallerorm. Skallerormsköttet i butikerna kommer till Sverige via Belgien. Normalt gäller fri handel inom EU:s gränser. Men när det gäller handel med produkter som inte omfattas av EU:s gemensamma regelverk, och hit hör skallerormskött, då krävs ett särskilt tillstånd från Livsmedelsverket.

Men på på Livsmedelsverket kände man inte till att det säljs skallerormskött i Sverige. Och något införseltillstånd har man inte utfärdat. På Ica maxi i Stenhagen i Uppsala så kommer det här som en överraskning. Urban Malm är handlare i butiken.

- Vi har köpt från våran grossist, och vi utgick från att det hela var ok. Om grossisten säger att det är ok så tror vi på det, säger Urban Malm.

Och Karin Hansén som är inköpschef på Viltpoolen - dvs den grossist som köper in köttet från Belgien - säger så här om köttförsäljningen:

- Regelverket är lite luddigt. Annat gods som vi köper via Europa behöver man inte några särskilda tillstånd för. Men om de beöver tillstånd för skallerorm så får vi väl ansöka om det, säger Karin Hansén.

Kontakta reportern
sabina.kuutti@sr.se