Långbänkad Linnétvist upp i Länsrätten

Striden om en ny servicebyggnad i Linnéträdgården i Uppsala ser inte ut att ta slut än. I veckan lämnades nämligen ytterligare ett överklagade in som gäller bygglovet för den kontroversiella byggnaden, och det blir nu upp till länsrätten att lösa tvisten. Och det är återigen linnégestaltaren Hans Odöö som går i spetsen för motståndet.

- Vi som ligger bakom det här överklagandet tycker att de lägre instanserna inte har tagit hänsyn till alla detaljer. Till exempel är takmaterialet fel och bebyggelsen borde anknytas till tiden före 1840, säger Hans Odöö

Kampen om Linnéträdgården, med alla sina knotiga stammar och grenar, rullar vidare. Vinter har blivit vår, vår har blivit sommar och troligen lär både löven på träden här falla och snön täcka marken innan striden är löst, om ens då.

Det var i november förra året som universitetet tillsammans med Statens Fastighetsverk lämnade in en bygglovsansökan för ett servicecenter inne på Linnéträdgården. Motiveringen var att ett sådant behövdes inför jubileumsåret 2007. Förslaget kritiserades hårt från olika håll, men i februari i år gav kommunen bygglov. Beslutet överklagades omgående till länsstyrelsen. Länsstyrelsen stoppade bygget. Illa kvickt slängde universitetet och Statens fastighetsverk ihop en ny bygglovsansökan, den skiljde sig ifrån den ursprungliga endast i några få detaljer. Även denna ansökan godkände kommunen. Och även denna gång överklagades beslutet, men den här gången godkände länsstyrelsen bygget.

Så nu överklagar Hans Odöö och flera andra intressenter kring trädgården, länsstyrelsens beslut, som troligen går upp i länsrätten. Samtidigt närmar sig jubileumsåret 2007 och risken finns att trädgården då står utan servicecenter. Men Hans Odöö säger att lösningen inte ligger i en ny byggnad.

- Det är klart att det är bra service här. Men här finns redan ett orangeri som skulle kunna användas bättre än det görs i dag. Jag tycker att vi borde utnyttja det som finns i stället för att slänga bort pengar på något som upprör väldigt många. säger han.