Ombyggnationer krävs vid Forsmark

Det återstår en hel del arbete innan reaktor 1 i Forsmark kan återstartas efter stoppet i tisdags. Som vi kunde berätta igår så var incidenten i tisdags betydligt allvarligare än vad man först befarat.

- Det var fel på ett antal komponenter i våra reservgenaratorer, säger Ingvar Berglund, som är chef för säkerhet och miljö vid Forsmarks kärnkraftverk.

Vid stoppet slutade ett antal datorer i reaktorns kontrollsystem att fungera - och dessutom fungerade bara hälften av de reservgenerator som ska ge ström till kontrollsystem och kylvattenpumpar. Det berättar Ingvar Berglund, som är chef för säkerhet och miljö vid Forsmarks kärnkraftverk.

- De gick alltså inte igång beroende på störningar ifrån yttre nät. Det beroende skulle ha funnits utan de skulle ha startat alla fyra. Generatorerna visade sig vara känsligare för spänningsstörning än vad de borde ha varit. 

Det inträffade klassas som en tvåa på den så kallade INES-skalan, där noll motsvarar en mindre avvikelse och sju är en stor olycka. Den här händelsen är dessutom så pass allvarlig att den måste rapporteras till det internationella atomenergiorganet IAEA.

Och statens Kärnkraftsinspektion (SKI) utreder nu vad som hänt. Reaktorn får inte heller startas innan utredningen är klar och reaktorn byggts om för att det inträffade inte ska hända igen.

- Vi håller även själva på med en utredning av det här för att exakt kunna säga vad felen beror på. Vi känner oss nu trygga i vad som har hänt och vad det beror på. Nu återstår att ta reda på vad som behöver göras för att återställa anläggningen i fullgott skick.