Bollplan planeras vid Norrtäljeanstalten

Freinetskolan i Norrtälje har ansökt om att få anlägga en bollplan för barn bredvid Norrtäljeanstalten. Planen på 40 gånger 25 meter är planerad att ligga längs med fängelsets västra sida, skriver Norrtelje tidning i dag.

Norrtäljeanstalten planerar att förstärka säkerheten genom att sätta upp staket i anslutning till tomtgränsen. Staketet kommer att hindra bollar från att komma in på fängelsets mark.