Bönder får använda skörd från träda

EU godkänner nu att bönder får använda skörd från träda som foder. Det är lantbrukare i 15 torkdrabbade län däribland Uppland som nu fått klartecken från Eu-kommissionen att använda grödan på så kallad uttagen areal till både skörd och bete under 2006.

Foder från uttagen areal får dock inte säljas. På grund av den intensiva torkan har det främst i den södra delen av Sverige blivit svårt att få fodret från betesmarker och andra åkrar att räcka till. Därför får nu lantbrukarna använda grödan från uttagen areal som foder till egna djur eller skänka den till andra.