99-årig kvinna fick rätt mot kommun

Norrtälje kommun ska betala hemtjänsten för en 99-årig kvinna från Stockholm under hennes sommarvistelse i Norrtälje.

Tidigare har Norrtälje kommun överklagat just det beslutet i två omgångar. Men nu tar den sista instansen, regeringsrätten, inte upp överklagan. Kanske borde saken då vara klar, men rättspraxis i sådana här fall är otydlig. Det berättar Lars Skoglund, förvaltningschef för Norrtäljes omsorgsverksamhet. 
- Det är ju inte bara ett Norrtäljeproblem, vi har ju förstått att det finns oklarheter när det gäller vem som ska betala. Vi vill pröva för att veta vad som gäller eftersom det inte är helt klockrent, säger han.

Vem ska betala hemtjänsten för sommargästande pensionärer? Är det pensionärens hemkommun eller är det kanske kommunen där sommarbostaden ligger? Frågan har orsakat stor förvirring bland kommuner och rättinstanser.

Därför har flera kommuner överklagat beslut inom samma område till högsta instans, regeringsrätten. Hoppet är att ett beslut i regeringsrätten ska räta ut alla frågetecken och slutligen svara på vem som har ansvar. Norrtälje kommun har hittills varit inblandade i två överklaganden till regeringsrätten. Den ena överklagan tas alltså inte upp, det blev klart i går.

Därför gäller fortfarande Länsrättens beslut att Norrtälje ska betala en sommargästande kvinnas hemtjänst under hennes vistelse i kommunen. Men den andra överklagan har större chans att tas upp eftersom Länsrätten och Kammarrätten beslutat olika i frågan. Det målet kan komma att tas upp i Regeringsrätten nu i höst och Lars Skoglund säger att utgången i ett sånt mål är extra viktig för Norrtälje. För en dom som tvingar dem att betala andra kommuners hemtjänst kan slå hårt.