Politiker vill satsa på blodkampanjer

Det kan bli nya kampanjer för att hitta blodgivare i länet. Det säger Johan Edstav, landstingsråd för miljöpartiet, efter problemen med blodbrist.

- Jag kommer att informera mig om hur man kommer att göra för att få mer blod. Vi kanske kan samordna på landstingsnivå eller ha rikskampanjer. För det är inte acceptabelt att skjuta upp operationer på grund av blodbrist.

Hittills har inte blodbristen påverkat verksamheten på Akademiska sjukhuset på något dramatiskt sätt. Kirurgen har genom att flytta om operationer kunnat vänta med de blodkrävande operationerna till nästa vecka, då man hoppas att stoppet har hävts. Och Johan Edstav tror inte att vården utför för många och blodkrävande operationer.

- Vi kan få människor att överleva, och leva längre, så jag tycker vi ska fortsätta med utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Men vi som är friska måste bli bättre på att lämna blod.