Kustbevakningen skriver ut böter till sjöss

Kustbevakningen får sedan den 1 april skriva ut böter på plats till fartsyndare på sjön, i stället för att lämna över ärendet till polisen.

- Detta har lett till mycket mindre administrativt arbete för kustbevakningen, som istället kan ägna sig åt andra arbetsuppgifter, säger Lennart Andersson, regioninspektör på Kustbevakningen.

Det är en massa pappersarbete som sparas in i och med att kustbevakningen nu får skriva ut böter för fortkörning till sjöss direkt på plats. Tidigare har kustbevakningen varit tvungen att skriva en rapport till polisen, som i sin tur ska avgöra om en ordningsbot ska utdelas. Men sen den första april i år får kustbevakningen alltså skriva ut boten själva.

Hittills i år har det skrivits ut drygt 250 ordningsböter i Stockholms skärgård. Förra året skrevs det ut ungefär lika många - men det var exceptionellt många.

Men poängen med kustbevakningens utökade resurser är inte att fler ska åka fast för fortkörning, utan att tiden ska användas till bättre saker än att skriva rapporter, säger Lennart Andersson.