Uppsalakvinnors historia dokumenteras

Uppsalas okända kvinnohistoria håller just nu på att dokumenteras. Det är Föreningen för kvinnors Historia som nu skriver en essäsamling.

Det handlar om både bekanta och bortglömda kvinnor som på olika sätt satt sin prägel på staden. Och bredden är stor, i antologin berättas om både kulturpersonligheter makthavare och arbetare.

I Uppsala kommuns skriftserie om Uppsalas historia berättas nästan uteslutande om män och det här vill föreningen för kvinnors historia ändra på. I antologin skriver ett 20-tal skribenter om runt 40 kvinnor som varit viktiga i Uppsalas historia.

Det är inte bara okända namn, här berättas också om två kvinnor som gett namn till gator i Uppsala. Hildur Ottelin, den första kvinnan i stadsfullmäktige och Eva Lagervall, överläkare på Ulleråker 1946 - 1960.

Föreningen söker nu kommunpengar för att kunna trycka boken och tidigast nästa höst kommer den att kunna ges ut.

Kontakta reportern
tone.nordling@sr.se