Anmälda våldtäkter ökar i länet

Antalet anmälda våldtäkter i Uppsala län ökade med 77 % under det första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Det visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet. Om man tittar på ökningen i Sverige i stort så är ökningen här betydligt större.

Den främsta anledningen till att fler våldtäkter anmäldes det första halvåret i år jämfört med samma period förra året beror på den nya sexualbrottslagen, säger Christina Lundh på Rikskvinnocentrum. Lagen innebär att det som förut gick under benämningen sexuellt utnyttjande nu istället klassas som våldtäkt.

Sammanlagt ökade antalet anmälda våldtäkter i Sverige med 19%. I Uppsala var den siffran 77%, en dramatisk skillnad alltså, som Christina Lundh menar beror på att kvinnor här är bättre på att anmäla övergrepp.

- Rent allmänt tror jag att kvinnor som bor i Uppsala känner till Rikskvinnocentrum och de vet att de kan få hjälp, råd och behandling om de varit utsatta, säger Christina Lundh.

Men även om det görs allt fler anmälningar idag än tidigare är det fortsatt få anmälningar som leder till fällande domar.

- Det är oerhört allvarligt. Det är bara några enstaka procent av de anmälda brotten som leder till fällande dom. Och det är ett stort problem i vårt rättssamhälle, säger Christina Lundh.

Kontakta reportern
oskar.kollberg@sr.se