Längre stopp än väntat på Forsmark

Det kommer att ta längre tid än befarat innan reaktor 1 på Forsmark kan tas i bruk. I morgon väntas Forsmark lämna över sin analys av vad som måste åtgärdas på kärnkraftverket.

Efter det kan det handla om åtskilliga veckor innan kontrollinstansen, Statens Kärnkraftsinpektion godkänner en återstart av reaktorn.

Förra veckan upptäcktes allvarliga fel på säkerhetssystemen vid Forsmarks kärnkraftverk.

Felen upptäcktes vid ett kortare strömavbrott, då bara hälften av de generatorer som ska ge reservström till säkerhetssystemet satte i gång. De här felen är så allvarliga att ombyggnationer krävs vid Forsmarks första och andra reaktor, men den tredje reaktorn tycks inte beröras av problemet.

Under eftermiddagen i dag ställer Forsmarks säkerhetskommitté samman en rapport till Statens Kärnkraftsinspektion, SKI. Där kommer Forsmark att berätta hur de tänker åtgärda felen på sina anläggningar, sen tar SKI vid för att utreda om åtgärderna på Forsmark är tillräckliga.

Det arbetet kan ta åtskilliga veckor beroende på kvalitén på Forsmarks rapport. Under tiden står reaktor 1 fortfarande stilla.

Kontakta reportern
tone.nordling@sr.se