Uppsalaforskare får miljonbidrag

Två unga forskare vid Uppsala universitet har tilldelats varsitt jättetillskott i forskarkassan. Det är forskarna Anna Qvarnström och Örjan Carlborg som under fem år får totalt en miljon euro vardera.

I hård internationell konkurrens har de fått en del av forskningsbidraget European Young Investigator Awards. Anna Qvarnström är docent i zooekologi och Örjan Carlborg, är docent vid Centrum för bioinformatik.