Tolkskolan i Uppsala börjar med arabiska

Från och med i höst så börjar tolkskolan, vid Försvarets Underättelse och Säkerhetscentrum i Uppsala, att för första gången undervisa värnpliktiga i arabiska. Enligt chefen för centret, överstelöjtnant Olle Nilsson, så handlar det om nya hotbilder.

- Kalla kriget är slut och sovjetunionen finns inte längre. Nuförtiden skall det svenska försvaret operera i huvudsakligen fredsbevarande operationer internationellt. Och där är ju mellanöstern en oroshärd.

Det är enligt överstelöjtnant Olle Nilsson, chef för underättelse och säkerhetscentrum i Uppsala, anledningen till att man börjar undervisa värnpliktiga i arabiska.

reporter
annakarin.andersson@sr.se
Sveriges Radio Örebro