När KG slutat är CB ersättare

Från och med idag och en månad framåt så finns det inte någon ordinarie ärkebiskop i Sverige. För nu har nämligen KG Hammar officiellt slutat, och vigningen av Anders Wejryd är först den andra september.

Ersättare fram till den första september är Claes-Bertil Ytterberg, biskop Västerås stift.

- Jag känner mig som en jourhavande ärkebiskop som hoppas att det inte ska ringa i några larmklockor, säger han.

- Om det ringer är du beredd?

- Ja, det är jag ju skyldig att vara.

Claes-Bertil Ytterberg säger att anledningen till att det blir en vikarierande ärkebiskop under en månad, är att den avgående KG Hammar slutar idag den första augusti och vigningen av den nya ärkebiskopen Anders Wejryd är först den andra september. Men varför blir det just Claes-Bertil Ytterberg?

- Det beror på två skäl: dels att jag är ärkebiskopens ersättare i kyrkostyrelsen, sen är jag dessutom den som är äldst i tjänst av alla biskopar i Sverige idag, säger Claes-Bertil Ytterberg.

- Jag är någon sorts gammelfarfar i kollegiet.