Rykten om risk för härdsmälta tillbakavisas

Under dagen har uppgifter florerat i media att Forsmark skulle varit nära en härdsmälta i förra veckan. Uppgifterna tillbakavisas nu av SKI.

Uppgifterna om härdsmälta bygger på kärnkraftskonsulten Lars-Olov Höglunds analys av händelsen, en analys som han gjort utan att ta del av någon rapport.Dessutom säger Lars-Olov Höglund att Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, gör samma bedömning av händelsen, något som SKI i dag tillbakavisar.

- Vi har inte samma bedömning som Höglund. Det var inte stor risk för en härdsmälta. Det fanns ingeting som pekade på att man man gick mot en härdsmälta, säger Christer Karlsson, inspektör på SKI.

Christer Karlsson är den som är ansvarig för Statens kärnkraftsinspektions utredning av händelserna på Forsmark, och han säger att det inträffade är allvarligt. Just därför måste anläggningen först utreda felen och noga beskriva hur de ska åtgärdas innan reaktor 1 och 2 kan startas igen.

Det här är i sig ingen ny bedömning, men den står fast efter både den egna inspektionen och Forsmarks preliminära rapport av händelseförloppet.

Under dagen har emellertid en annan röst höjts i diskussionen. Det är kärnkraftskonsulten Lars-Olov Höglund som menar att risken för en härsmälta var stor. Men samtidigt medger att han själv inte satt sig in i det omfattande utredningsmaterialet utan enbart förlitat sig på uppgifter om incidenten som rapporterats i media.

- Ja, den analys jag kan göra utgår ju från massmediauppgifter. Så jag har ju ingen teknisk dokumentation av vad som egentligen hände, säger Lars-Olov Höglund.

- Om det som står i tidningarna stämmer så kan man ju knappast komma så mycket närmare en härdsmälta än vad man har varit i Forsmark 1.

- Hur förklarar du att SKI har en annan bedömning av det som hände?

- Nej, de gör ju ingen annan bedömning. De gör ju samma bedömning som jag, säger Lars-Olov Höglund.

Men enligt SKI stämmer inte Lars-Olov Höglunds uppgifter, och de tillbakavisar även ett annat av hans påståenden: att det skulle finnas ett förbud för anställda att ingripa manuellt inom 30 minuter efter att ett fel uppstår. Det här säger Christer Karlsson.

- De kan, men de behöver inte rätta till de felaktigheter som eventuellt inträffar. Någon regel att inte få göra något finns inte, säger Christer Karlsson.

Kontakta reportern
tone.nordling@sr.se