ADHD-projekt på Norrtäljeanstalten stoppas

Läkemedelsverket i Uppsala stoppar nu det försöksprojekt som planerades på Norrtäljeanstalten med att ge amfetaminliknande preparat till en del fångar med adhd-symptom. Försöksprojektet, som skulle ledas av en läkargrupp på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, anses vetenskapligt inte hålla måttet.

Björn Ruben Lindgren är docent på läkemedelsverket:

- Som vi ser det hade det varit svårttolkat. Patienter som sitter inom lås och bom för missbruk kommer vara posttiva till detta, vilket kommer att ge utslag. Det kommer vara svårt att dra några slutsatser.

Alla försök med läkemedel på människor kräver ett godkännande från läkemedelsverket. Men i det här fallet blev det alltså avslag på ansökan från läkargruppen på Karolinska. Läkarna ville nu för första gången under en längre tid studera effekterna av centralstimulerande medicin på fångar med adhd-diagnos, alltså med koncentrationsstörningar och överaktivitet. 30 fångar på anstalten i Norrtälje skulle väljas ut och få en speciell avdelning på anstalten, och var och en skulle få behandling under ett år. Men läkemedelsverket sätter alltså stopp för planerna. Ska man kunna utvärdera ett sånt försök måste man i så fall ha en kontrollgrupp som man kan jämföra med, menar läkemedelsverket.

Den projektansvarige på Karolinska, Nils Lindefors, säger att dom tänker kommer in med en ny, reviderad ansökan och har fortfarande hopp om att få igenom projektet:

- Inom vetenskapen är man van med att man får detaljerad kritik och den ska man ta postitivt som en möjlighet att förbättra projektet.