Byggföretagare åtalad

En byggföretagare har åtalats vid Uppsala tingsrätt för brott mot arbetsmiljölagen. Företaget utförde under 2004 och 2005 byggarbeten i Bålsta - och efter Arbetsmiljöverkets inspektion på platsen så fann man att det inte fanns någon arbetsmiljöplan upprättad, och verket hade inte heller fått in någon så kallad förhandsanmälan om arbetet. Senare gjorde företagaren en arbetsmiljöplan men enligt åtalet så var den ofullständig.