Forsmark föreslår byte av utrustning

Forsmark är nu klara med sin rapport om vad de tycker behöver åtgärdas vid reaktor 1 och 2.

- Det kommer att behöva göras en del förändringar inne i stationen och vi vet nu vad vi tycker krävs, säger Anders Markgren, pressansvarig på Forsmark.

De komponenter som orsakade felet med strömförsörjningen kommer behöva bytas ut. För att försäkra sig om att inga nya fel uppstår i samband med den installationen testar nu Forsmark en modell av den nya utrustningen och utsätter den för motsvarande situation som den i förra veckan. Därför borde den nya utrustningen kunna garantera att motsvarande inte händer i framtiden.

Enligt Forsmark är den tredje reaktorn inte berörd av problemet eftersom utrustningen där ser annorlunda ut. Därför lär inte den behöva byggas om.

Nu tar Statens Kärnkraftsinspektion vid och gör en bedömning av om Forsmarks åtgärder är tillräckliga. Än så länge dröjer det innan reaktorerna kan godkännas för återstart.