Protester mot nedsmutsat hamnområde

Namnlistor med protester mot förfulningen i Öregrunds hamn lämnades i dag över till kommunledningen i Östhammar. De protesterande är kritiska mot att kommunledningen inte sett till att hamnområdet hunnit snyggas till efter förra sommarens bränder, och kräver nu att den ska vara helt återställd till nästa sommar.

Upplandsnytt var med när Tage Sjölander från utvecklingsgruppen lämnade över namnlistorna.

- Därmed överlämnar jag dom här listan. Det är 807 personer som skrivit på. Det är många kändisar som skrivit på kan jag säga, det är förvånande hur många sommargäster som engagerat sig i det här. Härmed överlämnar jag den här skrivelsen.

Över dom nedbrunna restaurangerna har den här sommaren rests plasttält där restaurangverksamheten bedrivs, ett stilbrott menar många i Öregrund.

- Vi har pratat om det och att det inte alls stämmer in med i hur man föreställer sig mysiga Öregrund.

Oppositionskommunalrådet Bengt Johansson, centern, tycker att kommunledningen borde ha agerat och ordnat fram pengar för en snabbare hantering.

- Vi borde ha skaffat fram extra resurser för att ordna det här. Och det måste jag beskylla majoriteten för att de varit senfärdiga.

Socialdemokratiska kommunalrådet Ove Viksten tycker också i efterhand att han och övriga i kommunledningen kunde borde ha agerat snabbare.

- Vi har tagit lite för lång tid på oss det har vi.

- Så det är lite självkritik där?

- Oh ja.

- Hur tycker du själv att det ser ut där i hamnen?

- Jag är glad att det är mycket folk där, men samtidigt förvånad. För det ser mer tivoli-liknande ut än det borde.  

reporter
marten.nilsson@sr.se