Överdriven oro menar personal

Det var ingen större oro bland den personal som befann sig i kontrollrummet under händelserna i Forsmark förra veckan. I alla fall inte om man får tro personalens och huvudskyddsombudets egna berättelser.

Nicklas Sjulander är reaktoroperatör och befann sig vid Forsmarks andra reaktor 2 när reaktor 1 snabbstoppades.
- Det var väldigt bra kommunikation. Det kändes som om alla visste vad de gjorde, så det kändes bra.

Han känner inte själv igen sig i den beskrivning som SKI kom med i sin rapport i går. Där står det att personalen skulle ha utsatts för hög press under händelsen. SKI skriver också att det är oklart om den inblandade personalen fått tillräckligt stöd efter händelsen. Nicklas Sjulander säger att han inte har erbjudits något stödsamtal. 

Även den övriga personalen verkar ha tagit händelsen med ro. Det är i alla fall den bild som Forsmarks huvudskyddsombud ger. Enligt henne är det främsta samtalsämnet just nu inte själva händelsen i sig. Utan den överskuggas av en irritation över skriverierna om att härdsmältan var nära, vilket personalen inte alls håller med om. Nicklas Sjulander kallar hela historien om en härdsmälta för ett uppblåst mediegrej.