Skallerormsimport stoppas

Företaget Viltpoolen AB stoppar nu importen av skallerormskött. Samtidigt medger Livsmedelsverket i Uppsala att de själva gjort missar.

- Tydligen behövde vi nåt speciellt tillstånd. Men nu har vi alla fall sökt ett sådant, säger Karin Hansén, importansvarig på Viltpoolen AB som importerar skalleromsköttet.

Som vi berättat tidigare så säljs reptilköttet i vanliga butiker, bland annat i Uppsala län. Men detta är olagligt eftersom det krävs ett särskilt tillstånd från Livsmedelsverket.

Karin Hansén på Viltpoolen säger att tillståndet nu är sökt och tills allt är klart så säljer man inte något skallerormskött. Att Livsmedelsverkets egna veterinärer har släppt igenom skallerormsköttet utan tillstånd är ett misstag enligt Niklas Montell på Livsmedelsverkets enhet för internationell handel.

- På något sätt har det skett en miss. Tillståndspersonal har inte uppmärksammat att tillstånd saknades, säger Niklas Montell.