SSI kritiserar SLU

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala, får nu kritik från Statens strålskyddsinstitut. En maskin som avger strålning står i fokus.

Det hela handlar om att universitetet struntat i att flytta en maskin om gått sönder och som avger radioaktiv strålning.

Strålskyddsinstitutet har nämligen tidigare påpekat bristen för lantbruksuniversitetet men anser att de åtgärder som då vidtogs inte var tillräckliga.

Maksinen måste flyttas till ett låst utrymme, anser inspektören.