Forsmark begär återstart av reaktor

Statens kärnkrafts-inspektion, SKI, har idag börjat granska de säkerhetsrapporter som Forsmark och de andra svenska kärnkraftverken lämnat in. Samtidigt ansöker nu Forsmark om att återstarta reaktor 1 efter att vissa säkerhetsförbättringar gjorts.

Förutom Forsmark är också två reaktorer i Oskarshamn avstängda eftersom de har samma säkerhetssystem som den drabbade Forsmarksreaktorn, och Anders Jörle på SKI, säger att läget är allvarligt.

- Man har ju säkerhetssystem för att de ska fungera. Och fungerar de inte så kan ju inte anläggningarna drivas. Så ser regelverket ut, säger Anders Jörle.

- Det är allvarligt men det utgör inget hot mot allmänheten.

Är ni nöjda med det ni fått in nu?

- Det vet jag inte. Vi är inte färdiga med vår granskning än.

I den rapport som Forsmark lämnat till SKI så konstateras det bland annat att det var mycket allvarligt att två av de fyra reservgeneratorerna inte startade automatiskt under incidenten i förra veckan. I rapporten listar man sju punkter som ska förbättras - bland annat ska de komponenter som orsakade felet med strömförsörjningen bytas ut och testas.

I säkerhetsrapporten ansöker också Forsmark om att få återstarta reaktorn när förbättringarna är klara. Anders Markgren är biträdande informationschef vid Forsmark.

- I ett brev i samband med den rapport som vi lämnade till SKI så ber vi ocksåom att få tillstånd till återstart när ett antal mindre åtgärder är uppfyllda, säger Anders Markgren.

Men innan Forsmark och Oskarshamn får tillstånd att återstarta reaktorn ska SKI granska rapporterna som kommit in från de svenska kärnkraftverken. Dessutom ska alla fel åtgärdas, och Anders Jörle på SKI vet inte när reaktorerna kan startas upp igen.

- Det är klart att de vill starta så fort som möjligt men det ska ju vara säkert också, säger han.