Få unga bland Enköpings och Bålstas politiker

Det ser ut som om Enköpings och Bålstas ungdomar kommer att bli dåligt representerade efter valet. I Enköping ställer bara totalt sex ungdomar under 22 år upp i valet, skriver Enköpingsposten. Hela ålderskategorin mellan 18 å 36 är dåligt represnterade. Trots att dom utgör 29 procent av befolkningen finns bara 15 procent av kandidaterna i den åldersgruppen.