Oväntat fynd av kolerabakterier i Mälaren

Kolerabakterier som under sommaren orsakat flera sjukdomsfall i bland annat Blekinge finns också i Mälaren.

- De här bakterierna kan ge obehagliga symptom. Man kan till exempel få sårinfektioner och tarminfektioner, säger Stefan Bertilsson, vattenforskare vid Uppsala Universitet.

Sedan tidigare vet man att bakterien trivs i Östersjöns bräckta vatten men nu har vattenforskare funnit att kolerabakterien även trivs i sötvattensjöar som till exempel Mälaren, vilket är något nytt.

Det allvarligaste symptomet verkar vara att bli smittad av kolerabakterien genom öppna sår. I Blekinge har tre personer smittats på detta sätt. Man kan också riskera att bli smittad om man dricker vatten där bakterien finns eller kanske råkar få i sig det genom en kallsup.

- Om du har ett öppet sår ska du undvika att bada i grumligt, varmt vatten, säger Stefan Bertilsson.

Han har tillsammans med doktoranden Alexander Eiler kartlagt kolerabakterien längs de svenska kusterna. Där har man länge vetat att kolerabakterien funnits, desto mer anmärkningsvärt är det att man nu också funnit bakterien i Mälaren, som är en insjö med sötvatten, en miljö där bakterien tidigare inte funnits.

Stefan Bertilsson menar att det kan vara på plats med riktade provtagningar mot ställen där man kan misstänka att bakterien kan förekomma men han säger att man inte ska stressa upp sig över att kolerabakterien verkar bli allt vanligare i våra vatten.

- Man ska inte överdriva riskerna. De här bakterierna finns som en naturlig del av bakteriesamhället i våra vatten, det är när vattnet blir varmt och stillastående som halterna kan bli för höga. säger han.