Musikens hus riskerar att försenas

Musikens hus-bygget i Uppsala kan komma att bli försenat. Invigningen är planerad till september nästa år, men projektledningen håller öppet för att det kan bli nödvändigt med en senareläggning.

- Vi ser ju möjligheten att senarelägga det hela, vi har en alternativ tidsplan som kan behöva tas till, säger projektledare Gabriel Vikholm.

Bygget av Musikens hus-anläggningen har nu nått upp till åttonde och sista våningen. Om några veckor måste projektledningen ge besked till konserthusbolaget om vilken av tidsplanerna det är som gäller för fortsättningen: Den med en invigning enligt planerna i september nästa år, eller den med en invigning på senare datum.

- Ja, det behövs ett besked ett år innan den tänkta invigningen.

Gabriel Vikholm bedömer att chansen fortfarande är god att klara tidsplanen. Men det som ställt till det är framför allt att bygget redan från start kom att dras med en försening, eftersom rivningen av dom befintliga husen på platsen drog ut på tiden.

- Hela processen med utflyttning och rivning tog längre tid än vi trodde från början, säger han.

Skulle det bli en försening ska den inte behöva bli särskilt lång, menar Gabriel Vikholm. Invigningen ska ändå kunna ske under hösten. Men tidsschemat är pressat och kan påverkas av faktorer som är svåra att råda över.

- Fortfarande är vädrets makter det som har störst inverkan, säger han.

Om det blir en försening kommer det antagligen inte påverka någon planerad verksamhet i huset. Gabriel Vikholm säger att det antagligen inte har gjorts några bokningar än.