Turismen går bra i Sverige

Turistnäringen i Sverige växer så att det knakar. Om Sverige följer den internationella utvecklingen kan mellan 40 000 och 50 000 nya jobb skapas de närmaste tio åren, det säger nu turismanalytiker på statliga Nutek.

Det enda som skulle kunna hota den här utvecklingen är en oljekris, eftersom den bygger på förflyttning med både flyg och bilar. Det som ökat mest de senaste åren är hotell- och restaurangsektorn.