Säkrare hantering av kärnavfall

En tysk forskare har kommit på en lösning för att snabbt oskadliggöra det högradioaktiva avfall som produceras vid kärnkraftverk.

Med hjälp av en ny teknik kan man genom nerfrysning av avfall ersätta dagens lagring i bergrum på 100 000 år till några år. Det är inte första gången som det kommer fram forskningsrön om hur man ska kunna oskadligöra högradioaktivtkt kärnavfall. Det finns tidigre teorier om så kalad tranmution och senast att skuta söder de radioaktiva particklarna med laser.

I Oskarshamn eller Östhammar vill man plasera avfall 500 meter in i berget oåtkommligt i 100 tusen år. Men de nya teorierna som proffessor Claus Ruhs lägger fram kan kullkasta hela arbetet med planerna för slutförvaret och öppna för nya kärnkraftverk då avfallet inte skulle vara något att lämnna över till kommande generationer.

Svensk Kärnbränsle hantering, SKB, kommer att följa de här här teorierna framöver och se vad det kan leda till, säger Fred Karlsson på SKB.