Stationshus ska rivas

Banverket har fått i uppdrag av regeringen att se över landets järnvägsbyggnader, som exempelvis stationshus. Vissa kommer att säljas och vissa kommer att rivas. I Uppsala län kommer sex stycken byggnader att rivas, och i hela Sverige blir det sammanlagt ett 1000 - tal byggnader som kommer rivas eller säljas fram till 2009.