Smal väg kan stoppa sophämtning

Det kan bli ett stopp för sophämtningen för femtio hushåll i Storvreta. Efter att facket klagat på arbetsmiljön för sopåkarna hotar nu Arbetsmiljöverket med att ställa in hämtningen.

Det är skyddsombudet Lisa Björck på Transport som reagerat på det trånga utrymme som soppåkarna tvingas köra runt i när de ska hämta soporna på Skymningsvägen i Storvreta. Gatan är fyra meter bred och på vissa ställen skyms sikten av häckar och på vintern bidrar upplogade snövallar till att försvåra framkomligheten för sopbilen. Risken att köra någon är stor, speciellt när man backar menar skyddsombudet och Arbetsmiljöverket instämmer.

Arbetsmiljöverket kräver därför att kommunen tillsammans med sophämtningsföretaget Samtec gör en riskbedömning av trafiksäkerheten i området, om ingen sådan görs hotar verket Samtec med vite. 

Men först och främst drabbas de boende  genom att sophämtningen på gatan eventuellt stoppas, vilket skulle innebära att de boende måste knalla iväg till tillfällig soppstation som ska vara belägen någonstans utanför Skymningsgatan. Exakt var är oklart men det är de boende som får bekosta den själva, något som ifrågasätts av Skymningsvägens samfällighetsförening, vars ordförande säger till Radio Uppland att det nuvarande systemet fungerat klanderfritt i över 20 år.