Håbo brister i kontroller av dricksvatten

Tillsynen av drickvattnet brister i många kommuner, konstateras i en rapport från Livsmedlesverket. Håbo är en av de kommuner där man inte gjort drickvatteninspektioner under hela förra året. Inte heller i år har det hittills gjorts någon inspektion på vattenanläggningarna, skriver Enköping-Posten. Man tar dock regelbundet prover på vattnet på olika platser. Enligt kommunens bygg- och miljöchef står inspektion av vattenanläggningarna högt på dagordningen inför hösten.