Förslag om krav på miljöbilar i Uppsala kommun

Alla bilar som Uppsala kommun köper eller leasar måste vara miljöbilar, det föreslår nu kommunstyrelsens arbetsutskott. De tidigare åtgärderna har inte gett tillräckliga resultat, det säger Nicklas Malmberg från Miljöpartiet.

- Det handlar om miljön, lokalt med också globalt. Vissa säger att det spelar väl ingen roll med några kommunbilar, men vi ska göra vårt för att minska miljöförstöringen.

Uppsala kommun köper in mellan sjuttio och åttio fordon in varje år, och från 2003 uppmanades inköparna att välja miljöbilar, om inte särskilda skäl för andra bilar fanns, vilket har resulterat i att idag är cirka femton procent av fordonen miljöbilar. Det är för lite tycker Niklas Malmberg och nu vill alltså arbetsutskottet skärpa upp det. 

Bortsett från miljövinsterna blir det också billigare för kommunen, säger Niclas Malmberg.
- Med ökade oljepriser kommer vi att tjäna in det på minskade bränsleavgifter.

Beslutet ska fattas i Uppsalas kommunstyrelse 30 augusti

Kontakta reportern:
klara.m.johansson@sr.se