Stor vattenbrist i Tierp

Det råder just nu stor vattenbrist i Tierps kommun. På vissa håll, som i Lövstabruk och Edvalla, råder totalt bevattningsförbud. I resten av kommunen manas till återhållsamhet när det gäller bevattning.