Kritik mot Östfora behandlingshem

En före detta anställd vid Östfora behandlingshem utanför Uppsala har i ett brev till Statens institutionsstyrelse varnat för att verksamheten vid hemmet har brister.

Bland annat menar kvinnan, som arbetat som sjukgymnast, att chefen sa att hon inte behövde föra journal vid behandlingarna, något som enligt Socialstyrelsen är obligatoriskt.

Kvinnan sades senare upp från sitt arbete med hänvisning till samarbetssvårigheter.