Inga utsläpp efter Arinas grundstötning

Det lettiska fartyget Arina, som i fredags morse gick på grund vid Understens fyr öster om Singö, drogs i går kväll av grundet med hjälp av två estniska bogserbåtar. Enligt kustbevakningen har ingen olja eller andra skadliga ämnen kommit ut i vattnet.

Fartyget bogserades till en säker ankarplats, och i dag ska Kustbevakningen undersöka fartygets botten med hjälp av dykare. Därefter tas beslut om var fartyget skall tas upp på varv.