Låg grundvattennivå

Grundvattennivån är mycket under de normala i stora delar av Uppland.

Detta eftersom det fallit lite regn under september och på Sveriges Geologiska Undersökning som mäter grundvattennivån uppmanar man de med enskilda brunnar att hushålla på vattnet så att vattnet där inte sinar.